Sakstagala sabiedrisko aktivitāšu centrs

Sakstagala sabiedrisko aktivitāšu centra darbība ir pagasta iedzīvotāju iesaistīšana kultūras dzīvē, sekmēt novada kultūras īpatnību un nacionālo bagātību saglabāšanu, rīkot izglītojošos , atpūtas un sporta pasākumus, sniegt augstvērtīgus brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Sakstagala sabiedrisko aktivitāšu centra pasākumu organizēšanā sadarbojas ar citām pagasta pārvaldes iestādēm: muzeju, pamatskolu, bibliotēku un pirmskolas izglītības iestādi un novada kultūras iestādēm.