Pirmsskolas izglītības iestāde ,,Skudriņa’’

Adrese: Jaunatnes iela-10, Uļjanova, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads, LV-4645

Telefons: 64640034, mob. 26526768

e-pasts: uljanova@saskarsme.lv

Vadītāja: Skaidrīte Veselova

Mērķa grupa: pirmsskolas izglītības iestāde ,,Skudriņa’’

Darba laiks: strādājam diennakts režīmā no pirmdienas plkst.7.00 līdz piektdienai plkst.17.00, dienas grupas darba laiks no 7.00 – 17.30.

Programma: Vispārējās pirmsskolas izglītības programma

Grupu skaits: 5 grupas ( 4 dienas režīma grupas, 1 nakts grupa)

Bērnu skaits: 70

Pedagogu skaits: 9 (6 pirmsskolas skolotāji, mūzikas skolotāja, logopēds, vadītāja)

Tehnisko darbinieku skaits:10

Izglītības iestādes moto:

AR MĪLESTĪBU PA GUDRĪBAS TAKU…

,,Lai bērnība paliek kā ziediņš maigs,

Kā pumpurs, kas pretī gaismai aust,

Kā saulīte debesīs mīļa un silta,

Kurai spīdot, būs dzīve jāpiesilda!’’