Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola

Sakstagala Jāņa Klīdzēja skola izveidota 1895.gadā. Pirmajā mācību gadā skola darbojās F. Trasuna mājā “Kolnasāta”, bet sākot ar 1896.gadu iekārtojās 1801.gadā celtajā Civkoru kroga ēkā.
Līdz 1920.gadam mācības notika krievu valodā, no 1920.gada mācības notika latviešu valodā, bet no 1944.gada – gan latviešu, gan krievu valodā.

Pirmā pasaules kara gados skolas darbs tika pārtraukts. Divdesmitajos un trīsdesmitajos gados skola tika pārvērsta par 6.-gadīgo skolu un tajā mācījās 120-150 skolēni.

1934.gadā skolas ēkai klāt piebūvēja tautas namu. Otrā pasaules kara gados skolas darbs tika ierobežots.

Piecdesmito gadu pirmajā pusē tika uzcelta skolas piebūve – skolas internāts un klašu telpas.

1962.-1964.g. tika uzcelta jaunā skolas ēka. Darbs jaunās skolas mācību kabinetos sākās 1964.gada 25.janvārī.

1999.gadā skola piedalījās “Pasaules bankas” izsludinātajā konkursā par izglītības iestāžu renovāciju un energoefektivitātes paaugstināšanu. 2001.gada vasarā par piešķirtajiem līdzekļiem skola ieguva jaunu veidolu.

Sākot jauno – 2009./2010.māc.g. skolu saucam izcilā rakstnieka, mūsu novadnieka Jāņa Klīdzēja vārdā.

Adrese: Skolas iela 13, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads

Telefons: 64640547

E-pasts: sakstagals@saskarsme.lv

Skatīt vairāk šeit